27 квітня 2017 року відбулися річні загальні збори акціонерів ПАТ ”ІФАЗ”

27 квітня 2017 року відбулися річні загальні збори акціонерів ПАТ ”Івано-Франківський арматурний завод”. Згідно порядку денного було розглянуто 15 питань, серед яких ключовим було зміна типу Товариства з ”Публічного акціонерного товариства” на ”Приватне акціонерне товариство”. За результатами голосування рішення було прийнято, і найменування Товариства змінено на Приватне акціонерне товариство ”Івано-Франківський арматурний завод”. У своєму звіті про результати діяльності “Івано-Франківського арматурного заводу” за 2016 рік Заступник Голови правління Проців Зіновій Степанович зазначив, що обсяг реалізації продукції зріс в порівнянні з 2015 роком на 27,3 %. Було укладено 28 договорів на виробництво та поставку трубопровідної арматури, 11 з них міжнародних. Серед підписаних угод є реалізація довготривалих проектів в галузі атомної енергетики. У зв’язку з активним розвитком діяльності підприємства чисельність працівників станом на кінець 2016 року збільшилася до 270 працівників. А Голова Правління Шилюк Сергій Володимирович в свою чергу окреслив перспективи подальшого розвитку заводу.