Політика якості

Політика у сфері якості

Проголошенням даної Політики Найвище керівництво ПРАТ “ІФАЗ” добровільно бере на себе зобов’язання в своїй діяльності відповідати вимогам Міжнародного стандарту ІSO 9001-2008, виконувати принцип «безперервного удосконалення».  

Політика становить невід’ємну частину стратегії підприємства: проектування, розробка та  виготовлення  трубопровідної арматури для ядерної, нафтогазової і енергетичної промисловості.

Місія ПРАТ «ІФАЗ» – здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також  отримання акціонерами дивідендів.

Пріоритет діяльності підприємства – забезпечення безпеки перед отриманням виробничої та економічної вигоди, особливо на об’єктах використання атомної енергії.

ПРАТ “Івано-Франківський арматурний завод” здійснює управління всіма своїми виробничими процесами таким чином, щоб забезпечити безпеку працівників, Замовника та населення при повному дотриманні норм і вимог законодавчих і нормативних актів.

             Політика є основою для встановлення цілей та методів їх досягнення.

Основою функціонування Системи для ПРАТ «ІФАЗ» приймається дотримання організаційних та технічних принципів :

  • планування роботи;
  • оцінка потреби в ресурсах;
  • дотримання вимог проектування та постановки продукції на виробництво;
  • впровадження нової техніки та нових виробничих процесів;
  • поставка продукції з довгим  терміном  зберігання;
  • оцінка об’ємів та термінів  виробництва;
  • нормативне та документоване забезпечення виробництва;
  • контроль якості у виробництві;
  • забезпечення необхідної  кваліфікації персоналу;
  • виконання  принципу постійного поліпшення  продукції та процесів.

Найвище керівництво розуміє, що головним арбітром і джерелом добробуту підприємства є Замовник і тому заявляє про неможливість прийняття компромісних рішень або відхилень від прийнятої лінії за рахунок обмеження інтересів Замовника або відступу від законодавчих вимог.

Політика доводиться до всіх працівників підприємства і є доступною для  Замовника, Постачальників та Акціонерів.

Політика підприємства розповсюджується на види діяльності підприємства, що заявлені в Статуті.