Чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2012 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229

Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2012 року за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, актова зала ПАТ «ІФАЗ». Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їх представників з 8.00 до 9.30 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових зборах – 13.04.2012 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2011 р.
2. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2011 р.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.
7. Про затвердження договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання уповноваженої особи, яка від імені Товариства підпише договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі, оформлену згідно з чинним законодавством.
Довідки за тел. (0342) 77-53-60, 77-53-66. З матеріалами стосовно зборів можна ознайомитися за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, ПАТ «Івано-Франківський арматурний завод» (юридичне бюро).
ПРАВЛІННЯ