Розкриття інформації

2021 рік

Річна інформація емітента за 2020 рік. (розміщено 22.04.2021)

2020 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік (файл ЕЦП)
Файл електронної форми (файл ЕЦП)

2019 рік

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 25.04.2019р. (файл ЕЦП)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 25.04.2019р. (файл ЕЦП)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік (файл ЕЦП)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.04.2019 року

2018 рік

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 27.11.2018р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 25.09.2018р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 25.04.2018р.
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ “ІФАЗ” від 25 квітня 2018 року
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

2017 рік

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 27 квітня 2017 року
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Положення про Наглядову раду ПРАТ “ІФАЗ”
Положення про Правління ПРАТ “ІФАЗ”
Положення про Ревізійну комісію ПРАТ “ІФАЗ”

2016 рік

Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “ІФАЗ” від 25 квітня 2016 року
Положення про Загальні збори акціонерів (2016 рік)
Положення про Наглядову раду (2016 рік)
Статут ПАТ “ІФАЗ” (2016 рік)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

2015 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 16 липня 2015 року
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 26 червня 2015 року
Протокол №2 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “ІФАЗ” від 26 червня 2015 року
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “ІФАЗ” від 17 квітня 2015 року
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 16 квітня 2015 року
Статут ПАТ “ІФАЗ” (2015 рік)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

2014 рік

Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “ІФАЗ” від 22 квітня 2014 року
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 22 квітня 2014 року (Наглядова рада)
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 22 квітня 2014 року (Правління)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

2013 рік

Особлива інформація про одержання кредиту
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Статут ПАТ “ІФАЗ” (2013 рік)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік