Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 26 червня 2015 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 26 червня 2015 року за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.Євгена Коновальця, буд. 229, актова зала ПАТ «ІФАЗ». Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їх представників з 8.00 до 9.30 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
4. Відкликання Наглядової ради Товариства.
5. Обрання Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
8. Затвердження рішень органів управління Товариства.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 76011, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (0342) 77-53-60, каб. № 23. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Проців З.С.

Наглядова рада ПАТ «ІФАЗ»