Повідомлення про доповнення порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229) повідомляє, що на вимогу акціонера Товариства, який володіє більше як 5 % акцій Товариства, порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД», призначених на 18 квітня 2013р., доповнено такими питаннями:
14. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
15. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» було опубліковано в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 13.03.2013 р. № 49.

Голова правління ______________ Проців З.С.