Отримано Сертифікат ISO

ПрАТ «ІФАЗ» повідомляє, що підприємством розроблена і 28 вересня 2001року введена в дію документована система управління з відповідністю вимогам Міжнародного стандарту ISO 9001.
Підприємство в грудні 2018 року успішно пройшло чергову перевірку відповідності системи управління Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch, яка підтвердила, що Система Управління Приватного Акціонерного Товариства «Івано-Франківський арматурний завод» перевірена та відповідає вимогам міжнародного стандарту на системи управління ISO 9001 п’яте видання 15.09.2015р.
Отримано Сертифікат No. UA229101, Версія: 0. Дата ревізії: 21 грудня 2018 року. Сертифікат діє до 14 січня 2022 року.

sertificates_2018